Výpravy

v našich horách a planinách

Po lesných a zvieracích chodníkoch

Výpravy

V období prérijného života v táboroch, samotní indiáni mnohokrát v roku museli vykonávať aj výpravy. Či už to boli bojové, lovecké, lúpežné, poznávacie alebo s duchovným významom. V každom prípade si zo sebou kvôli ľahšiemu presunu mohli so sebou zobrať len to najnutnejšie a najpotrebnejšie.
Aby sme aj my mohli lepšie precítiť ich vnímanie na život, a spoznať indiánsku kultúru aj v náročnejších podmienkach, vykonávame obdobné výpravy aj v našich horách a planinách.
Chodíme po lesných a zvieracích chodníkoch, nenáhlime sa, potichu našľapujeme, tak aby nikto nevidel nás, ale aby my sme videli viac. Všetko vtedy vnímame akosi jasnejšie a zreteľnejšie: Teplo aj chlad našej babičky Zeme cez mokasíny, v nose je cítiť každý pach zvere a vôňu lesa, oči sa uprene dívajú na nádherné výhľady do dolín, uši počujú každý záchvev listov na stromoch, a srdce a myseľ sa z toho všetkého raduje.
Predpokladom na úspešné absolvovanie našej výpravy je dobrá výstroj (najmenej dvojo dobrých mokasín, teplé najlepšie kožené a kožušinové oblečenie a samozrejme teplé prikrývky na noc).
Aj mäsitou stravou sa snažíme približovať k ich podmienkam a jediná moderná vec, ktorú sme si odsúhlasili, že môže byť na výprave je fotoaparát. A tak vďaka tomu, sa tu teraz môžeme s Vami podeliť o pár okamihov z našich výprav.

Veríme, že každým rokom bude našich výprav pribúdať, a bude pribúdať aj výpravochtivých ľudí.
Na vaše správy radi odpovieme:
© ATELIER100 ✿ For the moments & details

Wígmunke Oyáte

Aktivity v prírode

Stretnutia a výstavy