Tipi

Lakotské rodinné típí

Wabiho a jeho dcéry Evky

Wabi je vôbec jedným z prvých priekopníkov táborenia v indiánskom duchu na Slovensku a zároveň jeden z troch celoslovensky uznaných náčelníkov. Jeho začiatky siahajú až do prvej polovice šesťdesiatych rokov, kedy spolu skamarátmi začínali s táborením v típí pod Tatrami. Wabiho lakotské típí, ktoré je na fotografiách bolo prvýkrátpostavené v lete roku 1989. V roku 1995 sa toto típí pridalo aj s ľuďmi, ktorí v ňom táborili ku skupine Wígmunke Oyáte. Pravidelne sa s ním táborilo až do jari roku 1999, kedy sa už zub času na ňom podpísal natoľko, že sa stalo pre pohodlné táborenie nepoužiteľným.
Wabi s dcérou Evkou vo svojom típí na Morave v roku 1993

Wabiho típí pri zimnom táborení pod Tatrami v roku 1995

Wabi a Sunge na 3. Celoslovenskom tábore v lete roku 1996 pri rieke Poprad.

Wabi s kamarátom Sungem počas zimného táborenia v 1993.

Zimná táborová pohoda vo Wabiho típí.

Porada u Wabiho, zľava Wabi, Malý Kôň a Timo Jedno Pero

Ako z filmu.

V popredí Wabiho típí na 1. Celoslovenskom tábore na Konskej lúke v lete roku 1994.

Evka a Timo Jedno Pero s Jerrym Bosclairom,Indiánom kmeňa Cupeňo, pred Wabiho típím v roku 1995

Wabi v plnej paráde, ako náčelník 4. Celoslovenského tábora v roku 1997

Wabi pri príprave potnej chyžky

Pred raňajkami

Wabi pri preberaní patchworkovej deky - daru od našich žien na jarnom sneme Wigmunke Oyáte v roku 1999

Wabi aj s osadenstvom svojho típí na tábore, keď toto típí naposledy stálo v Máji roku 1999.

Na vaše správy radi odpovieme:
© ATELIER100 ✿ For the moments & details

Wígmunke Oyáte

Aktivity v prírode

Stretnutia a výstavy