Výstavy

Kultúra Prérijných Indiánov

Tematické výstavy

Naše občianske združenie Wígmunke Oyáte už dvakrát zorganizovalo pre širokú verejnosť tematickú výstavu venovanú kultúre Prérijných Indiánov v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Cieľom týchto výstav bolo poskytnúť reálny obraz života Prérijných Indiánov druhej polovice 19. storočia a priblížiť verejnosti našu činnosť, ktorej sa venujeme vo svojom voľnom čase.

Výstavy 1994 a 1997

Prvá výstava v roku 1994 bola zrealizovaná v jednej výstavnej miestnosti a tematicky bola ladená ako všeobecná ukážka predmetov dennej potreby Prérijných Indiánov. Druhá rozsiahlejšia výstava v roku 1997 pod názvom „Prérijní Indiáni (ich život v típí)“, mala expozíciu nainštalovanú v dvoch miestnostiach. V prvej, menšej miestnosti boli vo vitrínach vystavené predmety dennej potreby Prérijných Indiánov ako napr. zbrane, ozdoby, hudobné nástroje, posvätné predmety a pod. V druhej výstavnej miestnosti, boli postavené dve kompletne vybavené típí s interiérmi upravenými tak, ako to bývalo zvykom v druhej polovici 19. storočia spolu s figurínami oblečenými v odevoch rôznych kmeňov a období. Všetky vystavené predmety boli vlastnoručnými výrobkami slovenských „Indiánov“, prevažne členov Wígmunke Oyáte, zodpovedajúce dobovým originálom a väčšinou dodnes prakticky používané pri našich táboreniach v prírode. Tieto výstavy sa u verejnosti stretli s veľkým záujmom, čoho dôkazom boli dovtedy, čo sa početnosti týka, nevídané návštevnosti vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach.

Výstava 2011

V máji 2011 Wígmunke Oyáte v spolupráci so Slovenským technickým múzeom v Košiciach zorganizovalo pri príležitosti 20. výročia svojej činnosti ďalšiu výstavu pod názvom „Dekoratívne umenie Indiánov Plání 19. storočia“. Cieľom výstavy bolo predstaviť návštevníkom materiálnu kultúru kočovných lovcov bizónov a ich dekoratívne umenie, ktoré sa vyznačuje vysokou úrovňou estetického cítenia a remeselnou prepracovanosťou. Táto expozícia v dvoch miestnostiach predstavila prostredníctvom vystavených exponátov, čiže predmetov dennej potreby všetky hlavné techniky zdobenia tj. dekoratívneho umenia týchto Indiánov. Jednalo sa o maľovanie na kožu, vyšívanie urzoními ostňami a vyšívanie korálkami, so zameraním na kmeňové odlišnosti a rozdiely dekoratívneho umenia v prvej a druhej polovici 19. storočia. Podobne ako pri predchádzajúcich výstavách všetky predmety boli výrobkami členov nášho občianskeho združenia a pri ich výrobe a zdobení boli použité tradičné materiály a techniky. Sú to teda verné napodobeniny dobových originálov pravidelne používané pri už spomínaných táboreniach v prírode. Návštevníci tak mali možnosť tak trochu precítiť vôňu táborových ohňov a nechať sa ovanúť duchom „indiánstva“ u väčšiny verejnosti poznaného z kníh i filmov plných dobrodružstva a romantiky. Súčasťou výstavy bol dňa 14.5.2011 v rámci celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií sprievodný program s praktickými ukážkami aktivít z indiánskeho života, ako sú napr. indiánska hudba a tanec, lukostreľba, vyšívanie korálkami, založenie ohňa trecími drievkami.
Na vaše správy radi odpovieme:
© ATELIER100 ✿ For the moments & details

Wígmunke Oyáte

Aktivity v prírode

Stretnutia a výstavy