STRETNUTIA

Celoslovenké „euroindiánske“ stretnutia

Valná hromada

HCeloslovenké „euroindiánske“ stretnutia sa už od roku 1993 konajú každoročne na jar a na jeseň. Pri ich organizovaní sa jednotlivé skupiny na Slovensku striedajú, aby každá skupina alebo kmeň mala príležitosť niečo zorganizovať a pripraviť tak pre tých ostatných skoro celodenný, pestrý program podľa vlastných predstáv.

Dôležitou súčasťou programu týchto Stretnutí sú odborné prednášky venované Indiánom alebo iným témam, diskusie a workshopy, ktoré sú pre väčšinu z nás zaujímavé. Už tradičným bodom programu je na jarných stretnutiach súťaž o najkrajšiu fotografiu a na jesenných stretnutiach zasa súťaž o výrobok roka. Týchto súťaží sa môže zúčastniť každý kto o to prejaví záujem. Lákadlom sú vždy zaujímavé a originálne ceny a samozrejme pekná prezentácia svojho celoročného snaženia. V posledných rokoch sa nám v programe udomácnila tombola, ktorej výťažok pomáha čiastočne vykryť organizátorom náklady potrebné na usporiadanie stretnutia.

Tieto stretnutia sú pre všetkých výbornou príležitosťou získať nové alebo rozvíjať staršie kontakty s ľuďmi z celého Slovenska, ktorých záujmom sú Indiáni. Máme pri tej príležitosti možnosť podiskutovať si o našich spoločných problémoch, pozrieť si filmy venované Indiánom alebo videozáznamy z našich táborov a vždy sa dozvedieť niečo nové.

Celoslovenské stretnutia sú pre verejnosť otvorené. Pozvánky zasielajú organizátori približne dva týždne pred každým stretnutím. Vstup je voľný, alebo iba za symbolický poplatok.

Na vaše správy radi odpovieme:
© ATELIER100 ✿ For the moments & details

Wígmunke Oyáte

Aktivity v prírode

Stretnutia a výstavy