História

Dejiny Wígmunke Oyáte

Z minulosti po súčasnosť

Pred rokom 1988 Malý Kôň vykonal hanblečeyapi, začal táboriť s českými Šajenmi, získal z Pipestonu dve čanunpy, oženil sa s Líškou a narodil sa im syn Martin-Dáždik.

1988

– vysvätenie šajensko-arapažského Dúhového týpí Malého Koňa, Líšky a Dáždika (máj, Sivecké lúky)
– česko-slovenský indiánsky letný tábor (júl/august, Zruč nad Sázavou)
– jesenné táborenie (september/október, Starý kemp)

1989

– jarné táborenie (apríl, Sivecké lúky)
– hanblečeyapi Komára-Čapunko(máj, Skala Bdenia), Wapitiho-Dve Antilópy (máj, Ružín)
– československý tábor (júl, Chýlice)
– československý tábor (august, Zruč nad Sázavou)
– vysvätenie lakotského loveckého týpí Moldavčanov (október, Uhorná)

1990

– ženská inipy a fajkový obrad s lakotským svätým mužom Archie Lame Deerom (apríl, Nemecko)
– jarné táborenie (apríl/máj, Starý kemp)
– táborenie Bieleho Wampumu (máj, Sychrov)
– vysvetenie lakotského Zorničkového týpí Čapunka a Malej Veľkej ženy (júl, Starý kemp)
– letné táborenie (júl, Starý kemp)
– československý tábor (august, Oslavany)
– jesenné táborenie s indiánom Jerrym Boisclairom (október, Starý kemp)
Malý Kôň spolu s Čapunkom organizovali stretnutia záujemcov o Indiánov a neoficiálne vznikla euroindiánska skupina Wígmunke Oyáte.

1992

– narodenie Janky, dcéry Medveďa a Gabiky (február, Košice)
– jarné táborenie W.O., náčelníkom sa stáva Dve Antilópy (apríl, Tri Orly)
– hanblečeyapi Mixiho-Zrodený z Kameňa (máj, Miglinc)
– táborenie s Hayčá Thiyošpaye (júl, Spálov)
– letný tábor W.O. (august, Tri Orly)
– česko-slovenský tábor s indiánom Bielym Medveďom (august, Zruč nad Sázavou)
– jesenný tábor W.O. (október, Starý kemp)
Dve Antilopy so zajatcami utvorili vlastnú skupinu Makatanhan Oyáte, do ktorej boli prijatí noví záujemcovia. Po pár mesiacoch z nej odišli pod vedením Dunivého Hroma najmladší členovia a založili Thate Thiyošpaye. Náčelníkom W.O sa stal opäť Malý Kôň.

1991

– oficiálna registrácia Wígmunke Oyáte - Ľud dúhy (ďalej v skratke W.O., ako občianske združenie na MV SR – jarné táborenie W.O. (apríl, Starý kemp)
– hanblečeyapi Komára (máj, Skala bdenia), Tekyho (máj, Plešivecká planina)
– vysvätenie čiernonožského Vydrieho týpí Dvoch Antilóp, Cariboo a Šišky (máj, Starý kemp)
– letný tábor W.O. (júl, Tri Orly)
– jesenné táborenie W.O. Komár prijíma meno Dunivý Hrom, Teky meno Bizónie Mláďa (november, Tri Orly)

1993

– hanblečeyapi Medveďa-Bizón v Kruhu (máj, Miglinc)
– vysvätenie lakotského Bizónieho týpí Bizóna v Kruhu, Gabiky, Janky (júl, Miglinc)
– vysvätenie lakotského Mesačného týpí Zrodeného Z Kameňa, Šípky, Mesiačika a Myšky (júl, Miglinc)
– letné táborenie W.O. (júl, Tri Orly)
– hanblečeyapi Jačka-Kôň zo Zeme (august, Miglinc)
– W.O. organizuje II. stretnutie slovenských Indiánov (Prešov)
– táborenie W.O. s Makatanhan Oyáte (október, Miglinc)

1994

– hanblečeyapi Kodu-Malý Bizón (máj, Miglinc)
– narodenie Dianky, dcéry Koňa zo zeme a Andy (máj, Košice)
– zimné táborenie W.O. a slovenských indiánov (február, Wakpala Sapa)
– W.O. organizuje výstavu Kultúra Indiánov plání v činnosti slovenských Indiánov (máj, Košice)
– Líška spolupracuje s čiernonožcom Sky Hawkom na medzinárodnom Behu zblíženia (jún)
– letné táborenie W.O. (júl, Tri Orly)
– do W.O. vstupuje rodina Kôňa zo Zeme a Andy
– I.celoslovenský Indiánsky tábor (august, Konská Lúka)
– W.O. organizuje IV. stretnutie slovenských Indiánov (Prešov)
– narodenie Ivana, syna Bizóna v Kruhu a Gabiky (október, Košice)
Na základe vytvorenia volnejších pravidiel v skupine, názorovej blízkosti na spôsob záujmu o kultúru Indiánov plání, odmietanie komerčných aktivít a spolupráca na mnohých činnostiach priviedla niektorých členov košickej Thaté Tiyošpaye (Pacho, Katka, Timo, Evka, Dunivý Hrom, Smejúca sa Žena, Dancuľ, Leo, Malá Lenka, Renáta s Biankou, Bobeš, Marienka, Maja) a z Makatanhan Oyáte (Bizón z Kruhu, Gabika, Malý Bizon, Mišiačik, Senko, Pimpo, Vierka) späť do Wígmunke Oyáte.

1995

– W.O. organizuje V. stretnutie slovenských Indiánov (marec, Moldava n.Bodvou)
– jarné táborenie W.O. s indiánom Jerrym Bosclairom (máj, Wakpala Sapa)
– vysvätenie lakotského Kopýtkovského týpí Pacha a Katky a šajenského Krúpového týpí Dunivého Hromu a Smejúcej sa ženy, udelenie mena Katke-Dobrá Žena (júl, Wakpala Sapa)
– Malý Kôň tancuje okolo stromu (júl, Miglinc)
– letné táborenie W.O. (august, Tri orly)
– W.O. organizuje II. celoslovenský Indiánsky tábor (august, Konská lúka)
– W.O. organizuje VI. stretnutie slovenských Indiánov (október, Košice)

1996

– jarné táborenie W.O. udelenie mien Timo-Jedno Pero, Renata-Jašterica, Pacho-Tabak (apríl, Wakpala Sapa)
– 2. hanblečeyapi Koňa zo Zeme (jún, Miglinc)
– vysvätenie kajovského Bizónieho týpí Koňa Zo Zeme, Andy a Dianky (júl, Wakpala Sapa)
– do W.O. vstupuje Mišo
– W.O. organizuje III. celoslovenský Indiánsky tábor (august, Malý Veľký Roh)
– do W.O. vstupuje Štefan a Janka
– W.O. organizuje VIII. stretnutie slovenských Indiánov (Spišská Nová Ves)
– jesenné táborenie W.O.(október, Starý kemp)

1997

– jarné táborenie W.O. (marec, Starý kemp)
– W.O. organizuje X. stretnutie slovenských Indiánov (Moldava n/Bodvou)
– W.O. organizuje výstavu Prérijní Indiáni a ich život v týpí (apríl, Košice)
– jarné táborenie W.O. (máj, Wakpala Sapa)
– hanblečeyapi Števa (máj, Miglinc)
– hanblečeyapi Tabaka (máj, Miglinc)
– narodenie Riška, syna Koňa Zo Zeme a Andy (jún, Košice)
– W.O. organizuje IV. celoslovenský Indiánsky tábor (august, Malý Veľký Roh)
– 1. hanblečeyapi Wabiho (september, Miglinc)
– jesenné táborenie W.O. (október, Wakpala Sapa)
– W.O. organizuje X. stretnutie slovenských Indiánov (október, Moldava n/Bodvou)

1999

– narodenie Tonka-Mráčika, syna Malej Katky a Antónia (február, Košice)
– jarné táborenie W.O. (apríl, Wakpala Sapa)
– jarné táborenie W.O. (máj, Starý kemp)
– stretnutie budúcich strážcov fajok s Hayča Thiyošpaye (apríl, Valašské Meziřičí)
– vysvätenie lakotského týpí Jedného Pera a Evky (júl, Wakpala Sapa)
– vysvätenie týpí Kondora a Adely
– VI. celoslovenský Indiánsky tábor (august, Liptov)
– jesenné táborenie W.O. (november, Hrmiaca rieka)

1998

– narodenie Veroniky-Trnka, dcéry Štefana a Janky (január, Košice)
– jarné táborenie W.O. (apríl, Wakpala Sapa)
– narodenie Samuela-Orliča, syna Tabaka a Dobrej Ženy (apríl, Košice)
– W.O. organizuje XI. stretnutie slovenských Indiánov (apríl, Prešov)
– jarné táborenie W.O. (máj, Medové Lúky)
– táborenie W.O. (jún, Miglinc)
– V. celoslovenský Indiánsky tábor (august, Liptov)
Malý Kôň spolu s Čapunkom organizovali stretnutia záujemcov o Indiánov a neoficiálne vznikla euroindiánska skupina Wígmunke Oyáte.

2000

– narodenie Miška-Sniežik, syna Štefana a Janky (február, Košice)
– jarné táborenie W.O. a Hayčá Thiyošpaye, vysvätenie čannúp pre W.O. (apríl, Starý kemp)
– narodenie Markétky-Lastovička, dcéry Miša a Marienky (jún, Spišská N. Ves)
– letné táborenie W.O. (júl, Medové lúky)
– prijatie Maji, Vlka a Eriky za členov W.O.
– VII. celoslovenský Indiánsky tábor (august, nad Turanmi)
– jesenné táborenie W.O. (október, Miglinc)
– W.O. organizuje XVI. Stretnutie slovenských Indiánov (november, Košice)

2001

– narodenie Timoteja-Netopier, syna Jedného pera a Evky (február, Košice)
– narodenie Kristiána, syna Kondora a Adely (február, Košice)
– jarné táborenie W.O. (apríl, Wakpala Sapa)
– letné táborenie a oslava 10. výročia W.O. (júl, Medové Lúky)
– znovu postavenie Krúpového týpí v kajovkom štýle, Mišo, Marienka a Lastovička (máj, Wakpala Sapa)
– VIII. celoslovenský Indiánsky tábor (august, nad Turanmi)
– prijatie Viktora za člena W.O (jeseň, Moldava n/ Bodvou)
– zvolenie Miša za nového náčelníka W.O., prijatie mena Mišo-Soví muž (jeseň, Zahura)

2002

– jarné táborenie W.O. (marec, Wakpala Sapa)
– narodenie Katarínky, dcéry Tabaka a Dobrej Ženy (marec, Košice)
– jarné táborenie W.O. (máj, Medové Lúky)
– W.O. organizuje XIX. Stretnutie slovenských Indiánov (máj, Spišská Nová Ves)
– fajkový obrad všetkých strážcov svätých fajok (jún, Nižný Klatov)
– táborenie W.O. (júl, Wakpala Sapa)
– IX. celoslovenský Indiánsky tábor (august, Ďubákovo)

2004

– zimné táborenie W.O. (február, Hačavské lúky)
– jarné táborenie W.O. (apríl, Medové lúky)
– jarné táborenie W.O. (máj, Wakpala Sapa)
– vysvätenie šajenského týpí Štyroch smerov Malého Koňa, Dáždika, Jašterice a Bianky, Rado prijíma meno Čierna Tvár (júl, Wakpala Sapa)
– spoločný česko-slovenský Indiánsky tábor (august, Hamiltony)
– jesenné taborenie W.O., Ďuďa prijala meno Malá kríjska žena (október, Medové lúky)

2003

– jarné táborenie W.O. (apríl, Wakpala Sapa)
– lakotské Malé týpí znovu postavili Štefan, Janka, Veronika a Miško (máj, Wakpala Sapa)
– 3. hanblečeyapi Koňa zo Zeme (júl, Miglinc)
– X. celoslovenský Indiánsky tábor (august, Ďubákovo)
– W.O. organizuje XXII. stretnutie slovenských Indiánov (október, Prešov)
– prijatie Rada za člena W.O.
– jesenné táborenie W.O., Stano prijal meno Mnoho Zranení (október, Starý Kemp)
Malý Kôň spolu s Čapunkom organizovali stretnutia záujemcov o Indiánov a neoficiálne vznikla euroindiánska skupina Wígmunke Oyáte.

2005

– 2. hanblečeyapi Wabiho (február, Medzev-Dorfl)
– narodenie Gabka-Mravec, syna Jedného Pera a Evky (apríl, Košice)
– jarné táborenieW.O., Malá Kríjska žena a Stano prijatí za členov W.O. (marec, Medové lúky)
– W.O. organizuje XI. celoslovenský Indiánsky tábor (august, Čierna Lehota)
– spoločné jesenné táborenie slovenských Indiánov (november, Čierna Lehota)

2006

– narodenie Ľudmilky, dcéry Čiernej Tváre a Malej Kríjskej Ženy (február, Košice)
– narodenie Dominka a Olivera, synov Kondora a Adely (apríl, Košice)
– jarné táborenie W.O. (máj, Medové Lúky)
– letné táborenie W.O. (júl, Wakpala Sapa)
– W.O. organizuje XXV. stretnutie slovenských Indiánov (máj, Trebejov)
– W.O. organizuje XII. celoslovenský Indiánsky tábor, zvolenie nového náčelníka W.O Jedného Pera (august, Čierna Lehota)
Pre rozdielne názory na spôsob indiánskeho táborenia sa Wígmunke Oyáte rozhodlo pokračovať samostatne v organizovaní celoslovenských táborov v tradičnom duchu pôvodných pravidiel a na tábor ľudí osobne pozývať.

2007

– jarné táborenie W.O. (apríl, Medové Lúky)
– tábor svätenia nového plášťa na Bizónie týpí Koňa zo Zeme, Andy, Dianky a Riška (júl, Wakpala Sapa)
– W.O. organizuje XIII. slovenský letný Indiánsky tábor, udelenie mien Gabika-Bizónica, Janka-Usmievavá (august, Wakpala Sapa)
– jesenné táborenie W.O. (november, Starý kemp)
– narodenie Malej Sovy syna Marienky a Sovieho Muža (december, Spišská Nová Ves)

2009

– narodenie Juraja-Dobroslava Mocný Hlas syna Čiernej tváre a Malej Kríjskej ženy (február, Brdárka)
– narodenie Juraja-Filipa Sokol na oblohe syna Vlka a Eriky (marec, Prešov)
– pow-wow (marec, Kladno)
– jarný tábor (apríl, Dolné Medové lúky)
– letná výprava (júl, Silická planina)
– letný tábor (august, Dolné Medové lúky)
– narodenie Janíka syna Waštewin a Tabaka (september, Košice)
– jesenný tábor (november, Hrmiaca rieka)

2008

– pow-wow (marec, Praha)
– zimná výprava (marec, Stolické vrchy)
– letné táborenie (júl, Čierny potok)
– narodenie Maxa syna Jašterice a Fordžiho (august,Košice)
– letný tábor (august, Čierny potok)
– jesenný tábor (október, Medové lúky)
– zimná výprava (december, Volovské vrchy)
Malý Kôň spolu s Čapunkom organizovali stretnutia záujemcov o Indiánov a neoficiálne vznikla euroindiánska skupina Wígmunke Oyáte.

2010

– zimná výprava (marec, Klenovský Vepor)
– pow-wow (marec, Kladno)
– jarné táborenie (apríl Medové lúky)
– vysvätenie tipi Miša Sovieho muža, Marienky, Markétky a Malej sovy (júl, Čierny potok)
– letný tábor, Marienka prijala meno Studnička (august, Medové lúky)
– zimná výprava (december, Muráň)

2011

– narodenie Erika-Martina syna Vlka a Eriky (február, Prešov)
– zimná výprava (marec, Fabova hoľa)
– pow-wow (marec, Kladno)
– jarný tábor (apríl, Čierny potok)
– výstava Materiálna kultúra indiánov plání 19. stročia (máj, Košice)
– letný tábor, vysvätenie svätej fajky Sovieho muža, ktorý prijal meno Tanečník vojnového tanca, vysvätenie tipi Tabáka, Waštewin, Samka, Katušky a Janíka , prijatie nové sukmeňovca Wawaščuščuka - Parádnik (august, Dolné Medové lúky)
– jesenná výprava (september, Bachureň)
– narodenie Lucie dcéry Mnoho rán a Zdenky (október, Košice)
– jesenný tábor (november, Hrmiaca rieka)

Na vaše správy radi odpovieme:
© ATELIER100 ✿ For the moments & details

Wígmunke Oyáte

Aktivity v prírode

Stretnutia a výstavy