občianske združenie

WÍGMUNKE OYÁTE

Ľud dúhy

Táborenia v típí v prírode

Táborenia

Dobrý pocit z bezprostredného jednoduchého života v prírode

Snažíme sa tráviť veľa voľného času spoločne táborením v típí, dobovo zariadených, bez technických vymožeností.

Stretnutia a výstavy


STRETNUTIA (valná hromada)

Celoslovenké „euroindiánske“ stretnutia sa už od roku 1993 konajú každoročne na jar a na jeseň...

HLAS ORLA

Hlas Orla bol časopis (občasník) Slovenských „euroindiánov“, ktorý vydávali členovia Wígmunke Oyáte...

Výstavy

Naše občianske združenie Wígmunke Oyáte už dvakrát zorganizovalo pre širokú verejnosť tematickú výstavu venovanú kultúre Prérijných Indiánov v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach. Cieľom týchto výstav bolo poskytnúť reálny obraz života Prérijných Indiánov druhej polovice 19. storočia a priblížiť verejnosti našu činnosť, ktorej sa venujeme vo svojom voľnom čase.

Výpravy v našich horách a planinách

Výpravy

V zime, na jar, v lete i na jeseň
V období prérijného života v táboroch, samotní indiáni mnohokrát v roku museli vykonávať aj výpravy. Či už to boli bojové, lovecké, lúpežné, poznávacie alebo s duchovným významom...

ODKAZY NA ZAUJÍMAVÉ STRÁNKY

Pow wow

Slovo „pow-wow“ je Algonquinského pôvodu a znamená doslova „ten, ktorý sníva“ a vraj bol týmto slovom pôvodne označovaný u kmeňov hovoriacich algonquinskými jazykmi, indiánsky medicinman (svätý muž), keďže jeho schopnosti pochádzali prevažne zo snov.
Na vaše správy radi odpovieme:
© ATELIER100 ✿ For the moments & details

Wígmunke Oyáte

Aktivity v prírode

Stretnutia a výstavy